Bahasa Melayu Archive

Ilmu Perbandingan Agama

Ilmu Perbandingan agama sebagaimana yang dapat digarap dari maksudnya adalah ilmu

Hukuman untuk kecurian

Hukuman ke atas kesalahan mencuri mengikut hukum syariah ialah tangan si pencuri

Negara Islam yang Sebenar

Dalam beberapa tahun yang terdekat ini, konsep negara yang menguatkuasakan hukum

Kegagalan Memelihara Islam

Dalam mengikuti perkembangan kes S. Deepa dan Izwan Abdullah serta anak-anak

Falasi Penang Institute

Pada 7 Februari 2016, Wong Chin Huat, salah seorang ahli Penang

Ruang Peribadi vs Ruang Awam

Konsep ruang dalam sesuatu masyarakat dapat dibahagikan kepada dua, ruang peribadi dan