Author Archive

Hukuman untuk kecurian

Hukuman ke atas kesalahan mencuri mengikut hukum syariah ialah tangan si pencuri

Negara Islam yang Sebenar

Dalam beberapa tahun yang terdekat ini, konsep negara yang menguatkuasakan hukum

Russell’s Teapot-Argument for atheism or agnosticism?

Before we jump into what Russell’s Teapot is all about, it’s

Falasi Penang Institute

Pada 7 Februari 2016, Wong Chin Huat, salah seorang ahli Penang

Ruang Peribadi vs Ruang Awam

Konsep ruang dalam sesuatu masyarakat dapat dibahagikan kepada dua, ruang peribadi dan

Kekeliruan Teologi G25 – Bahagian 2

Kita masih lagi tidak habis membahaskan tentang buku yang bertajuk “Breaking